ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เข็มกลัดวันแม่จากวัสดุธรรมชาติ
ชื่อนักเรียน : ผลงานชุมนุมงานสวยด้วยมือเรา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,17:02   อ่าน 280 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สลัดโรลเพื่อสุขภาพ
ชื่อนักเรียน : ผลงานชุมนุมอาหารคลีนสร้างรายได้
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2563,15:57   อ่าน 430 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ดลยานี ปลอดแก้ว
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2563,13:26   อ่าน 336 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เครื่องปอกกระเทียม
ชื่อนักเรียน : ด.ช.อดิเทพ อ้นแดง และด.ช.ศุภโชค อาสากิจ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2563,13:22   อ่าน 358 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมจิตตปัญญา
ชื่อนักเรียน : ุผลงานชุมนุมเพาะพันธุ์ปัญญา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2562,10:24   อ่าน 238 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การทำดอกไม้จากไส้ยอดมันสำปะหลัง
ชื่อนักเรียน : ผลงานชุมนุมงานสวยด้วยมือเรา
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562,16:52   อ่าน 359 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สวนสวย...ด้วยขวดสี
ชื่อนักเรียน : ผลงานชุมนุมขยะสวยด้วยมือเรา
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562,16:34   อ่าน 245 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ยำแซ่บ...ยั่ว ยั่ว จ้า
ชื่อนักเรียน : ผลงานชุมนุมอาหารคลีนสร้างรายได้
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562,16:19   อ่าน 223 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สุกี้แห้ง...อร่อยเวอร์
ชื่อนักเรียน : ผลงานชุมนุม อาหารคลีนสร้างรายได้
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562,16:17   อ่าน 310 ครั้ง
ชื่อผลงาน : จัดทำคลิป เรื่องที่ตนเองสนใจ ของนายฐิติณัฐ ตรีรัตน์
ชื่อนักเรียน : ผลงานชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562,16:16   อ่าน 315 ครั้ง