กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

สินชัย ฐิติกิตติ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ไวทยา ศรีนุ้ย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3