กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จีราพร ห้วยหล่ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ผกามาส ศรีผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

กัญญาภัค นพวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0861496329
อีเมล์ : nu.pak2525@gmail.com

วิไลลักษณ์ ปานทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ศิริพร เกิดอะโน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0887384206

สปีน่า ยาพระจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0843975710
อีเมล์ : sapina.y@hotmail.com

เมษินี อิสสโร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0849677050
อีเมล์ : maycomsci15@gmail.com