กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พรทิพย์ วิหะกะรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0862700822
อีเมล์ : oill_love@hotmail.com