เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ชทับช้างวิทยาคม

คำร้อง/ทำนอง  ฉลาด  ภูนุชอภัย

     ดั่งประทีบทองชี้ส่งนำทาง   
นามทับช้างวิทยาคมสถาน
นำเยาวชนให้เด่นวิชาการ
กิจการงานประสานใจสู้
ร่วมแรงร่วมใจฝันใฝ่แต่ความดี
เพื่อศักดิ์ศรีสถานบันอันเลิศหรู
ประพฤติดี มีน้ำใจ ใฝ่ความรู้
เคารพครู เชิดชูสถาบัน
     กีฬาเลิศ เทิดคุณธรรม
กิจกรรมนำทางสร้างสรรค์
ฟ้าเหลืองเรืองรอง ผ่องอำพัน
วิชาการเลิศล้ำลือไกล
โรงเรียนทับช้างวิทยาคมของเรา
เป็นดังเบ้าหลอมหล่อรวมใจ
บริการสังคมด้วยจริงใจ
พัฒนาก้าวไกลสถาบัน