กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สุรภี เด็นจิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

อุษณีย์ รอดทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

อรุณ เด็นจิ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

จิรวรรณ เดชเกิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวฮาพีซา เบงมูงอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0895209326
อีเมล์ : feeza.hanny@gmail.com

นางสาวพรรณนิดา หนูอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0656136024
อีเมล์ : lmpp260959@gmail.com