กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ไพริน แก้วคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

วชิรา มุสิกพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

สมทรง กลิ่นหอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

มีเกียรติ สุขเล็ก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ทิมาพร บูญรุ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว