กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ไพริน แก้วคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

วชิรา มุสิกพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

มีเกียรติ สุขเล็ก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1