กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ฮีซาม อาแวบือซา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ซาฟีนะห์ เด็นมุณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ปาลีรัฐ สวัสดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0864131980
อีเมล์ : paleerat_sawasdee@hotmail.com