ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : ประภาพรรณ พรหมมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,11:00  อ่าน 363 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : วิไลลักษณ์ ปานทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:58  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : กัญญาภัค นพวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:58  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : ผกามาส ศรีผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:57  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : สุมาล ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:57  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : วชิรา มุสิกพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:55  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : สุรภี เด็นจิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:53  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : อุษณีย์ รอดทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:52  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำกริยาที่ลงท้าย ed รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2
ชื่ออาจารย์ : อุษณีย์ รอดทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,13:57  อ่าน 546 ครั้ง
รายละเอียด..