ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : ประภาพรรณ พรหมมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,11:00  อ่าน 426 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : วิไลลักษณ์ ปานทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:58  อ่าน 301 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : กัญญาภัค นพวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:58  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : ผกามาส ศรีผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:57  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : สุมาล ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:57  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : วชิรา มุสิกพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:55  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : สุรภี เด็นจิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:53  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : อุษณีย์ รอดทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:52  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำกริยาที่ลงท้าย ed รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2
ชื่ออาจารย์ : อุษณีย์ รอดทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2563,13:57  อ่าน 601 ครั้ง
รายละเอียด..