รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
90 หมู่ 1   ตำบลทับช้าง  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074595130 เบอร์แฟกส์ 074595130
Email : ch.ac@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :