ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือรับรองผลผ่าน สมศ.รอบสี่ พ.ศ 2563-2567 (อ่าน 17) 23 พ.ค. 66
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โรงเรียนทับช้างวิทยาคม (อ่าน 16) 23 พ.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 97) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 106) 27 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา (อ่าน 163) 10 มี.ค. 66
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 963) 24 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้มารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ โดมโรงเรียนทับช้างวิทยาคม (อ่าน 492) 03 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2565 ให้มารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม (อ่าน 495) 03 เม.ย. 65
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 949) 11 ม.ค. 65
เชิญครูประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ร่วมนิเทศ (CO-Supervisor) (อ่าน 903) 11 ม.ค. 65
แจ้งกำหนดการเรียนออนไลน์ และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม (อ่าน 617) 29 พ.ค. 64
ช่องทางดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 675) 29 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนทับช้างวิทยาคม ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 658) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครทางออนไลน์ วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และนำเอกสารหลักฐานการสมัครมายื่น ณ โรงเรียนเรียนทับช้างวิทยาคม ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 เอกสารหลักดูในลิ้งค่ะ (อ่าน 644) 25 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนทับช้างวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 256 (อ่าน 1042) 29 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทับช้างวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับแก้ (อ่าน 905) 17 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทับช้างวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 854) 07 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทับช้างวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 933) 02 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนทับช้างวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 932) 13 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนทับช้างวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำประงบประมาณ 2563 (อ่าน 854) 09 มิ.ย. 63
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรง (อ่าน 846) 06 พ.ค. 63
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญา ของเศ (อ่าน 864) 06 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 979) 29 เม.ย. 63
เผยแพร่แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำกริยาที่ลงท้าย ed รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 (อ่าน 1366) 27 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนทับช้างวิทยาคม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 811) 29 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 779) 26 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 (อ่าน 776) 26 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/ 2562 (อ่าน 688) 25 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนการแจ้งโอนเงินนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 686) 24 ธ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภา (อ่าน 771) 26 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาค (อ่าน 668) 25 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1/2562 (อ่าน 699) 22 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อ่าน 673) 21 พ.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต (อ่าน 747) 31 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ (อ่าน 629) 30 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทับช้างวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการโรงเรียนป (อ่าน 776) 24 พ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เกศกนก สุวรรณคีรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายน่ารู้คู่เยาวชน (อ่าน 841) 01 ก.พ. 62
รับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 961) 25 ม.ค. 62
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 915) 25 ม.ค. 62