ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครทางออนไลน์ วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 ขอให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และนำเอกสารหลักฐานการสมัครมายื่น ณ โรงเรียนเรียนทับช้างวิทยาคม ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 เอกสารหลักดูในลิ้งค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร 
1.ใบสมัคร โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
2.
ใบปพ.1 หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา และนักเรียน
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 644 ครั้ง